Tietoa yhdistyksestä

KouvolaCity ry:n kotipaikka on Kouvola. Se on perustettu 29.08.2016 ja merkitty yhdistysrekisteriin 27.09.2016.

Yhdistys on poliittisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumaton, eikä sen toiminnan tarkoituksena ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

KouvolaCity ry toimii erityisesti Kouvolan keskustan alueella olevien yritysten yhteistyöelimenä. Toiminnan ensisijaisena pyrkimyksissä on moottoroida ja monipuolistaa yritysten ja yrittäjien välistä yhteistyötä, sekä kehittää yritysten toimintaedellytyksiä. Erityisenä tavoitteena on lisätä Kouvolan keskusta-alueen elinvoimaisuutta ja yleistä kiinnostavuutta, sekä kehittää sen positiivista imagoa monipuolisena kauppa- ja koko perheen ajanviettopaikkana.

Yhdistys tekee yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden, sekä kaikkien alueella toimivien sidosryhmien kanssa.

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella toimivat yritykset ja yrittäjät. Lisäksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joiden toiminta-alue on Kouvola.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yritys, yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Liittymismaksu on 100€ ja vuoden 2017 jäsenmaksun määrää yhdistyksen ensimmäinen syyskokous marraskuussa 2016.

 

Hallitus

Nina Puntti
Juha Tynninen p.0400 818 523
Mika Rikkilä p.040 7317716

Puheenjohtaja Juha Tynninen p. 0400 818 523

Sihteeri Nina Puntti

Rahastonhoitaja talous@kouvolacity.fi

Hallituksen jäsenten yhteystieto etunimi@kouvolacity.fi

Yhdistyksen säännöt löytyvät täältä.

Ota yhteyttä

Lisätietoa KouvolaCity ry:stä ja sen jäsenyydestä saat lähettämällä viestiä oheisen lomakkeen kautta.

6 + 9 =

Puhelin 0400 818 523

Osoite Salpausselänkatu 31, 45100 Kouvola

Osoite Salpausselänkatu 31, 45100 Kouvola

Sähköposti info@kouvolacity.fi

KouvolaCity ry Yrittäjien välinen yhteistyö!